لینک آموزش کار با سایت :

از طریق لینک زیر می توانید هزینه دوره آموزشی را واریز کنید 

و مشخصات خود را وارد کنید 

لینک خرید خارج از کشور کلیک کنید

پس از خرید از لینک زیر برای ورود به سایت استفاده کنید

ایمیل و رمز عبور را از طریق لینک زیر وارد کنید و وارد شوید

برای ورود به سایت برای کاربر خارج از کشور کلیک کنید